Таблиця інтертипних відносин

    α-квадра β-квадра γ-квадра δ-квадра
    ІЛЕ СЕІ ЕСЕ ЛІІ ЕІЕ ЛСІ СЛЕ ІЕІ СЕЕ ІЛІ ЛІЕ ЕСІ ЛСЕ ЕІІ ІЕЕ СЛІ
αІЛЕ То Ду Ак Дз З+ Р+ Ді Мі СЕ ПП КТ Ко з- р- Ро НД
СЕІ Ду То Дз Ак Р+ З+ Мі Ді ПП СЕ Ко КТ р- з- НД Ро
ЕСЕ Ак Дз То Ду Ро НД з- р- КТ Ко СЕ ПП Ді Мі З+ Р+
ЛІІ Дз Ак Ду То НД Ро р- з- Ко КТ ПП СЕ Мі Ді Р+ З+
βЕІЕ з- р- Ро НД То Ду Ак Дз З+ Р+ Ді Мі СЕ ПП КТ Ко
ЛСІ р- з- НД Ро Ду То Дз Ак Р+ З+ Мі Ді ПП СЕ Ко КТ
СЛЕ Ді Мі З+ Р+ Ак Дз То Ду Ро НД з- р- КТ Ко СЕ ПП
ІЕІ Мі Ді Р+ З+ Дз Ак Ду То НД Ро р- з- Ко КТ ПП СЕ
γСЕЕ СЕ ПП КТ Ко з- р- Ро НД То Ду Ак Дз З+ Р+ Ді Мі
ІЛІ ПП СЕ Ко КТ р- з- НД Ро Ду То Дз Ак Р+ З+ Мі Ді
ЛІЕ КТ Ко СЕ ПП Ді Мі З+ Р+ Ак Дз То Ду Ро НД з- р-
ЕСІ Ко КТ ПП СЕ Мі Ді Р+ З+ Дз Ак Ду То НД Ро р- з-
δЛСЕ З+ Р+ Ді Мі СЕ ПП КТ Ко з- р- Ро НД То Ду Ак Дз
ЕІІ Р+ З+ Мі Ді ПП СЕ Ко КТ р- з- НД Ро Ду То Дз Ак
ІЕЕ Ро НД з- р- КТ Ко СЕ ПП Ді Мі З+ Р+ Ак Дз То Ду
СЛІ НД Ро р- з- Ко КТ ПП СЕ Мі Ді Р+ З+ Дз Ак Ду То
ДопомогаРозуміння
ДуВідносини дуальності (повного доповнення) ТоВідносини тотожності
АкВідносини активації ДзВідносини дзеркальності
Допомога + ПідкоренняРозуміння + Протидія
НДВідносини напівдоповнення РоРодинні відносини
МіВідносини міражності ДіДілові відносини
З+Соціальне замовлення (замовник-підзамовний) Р+Соціальна ревізія (ревізор-підревізний)
з-Соціальне замовлення (підзамовний-замовник) р-Соціальна ревізія (підревізний-ревізор)
ПідкоренняПротидія
ППВідносини повної протилежності СЕВідносини супер-его
КТВідносини квазітотожності КоВідносини конфліктності