База знань

База знань на даний момент ще в розробці. Наповнення її розділів буде відбуватися поступово.

Розділи соціонічної теорії

  • Вчення про соціонічні типи (типологія соціону)
  • Вчення про інформаційні аспекти (Аспектоніка)
  • Вчення про психічні функції (Функціоніка)
  • Теорія інтертипних відносин

Вчення про соціонічні типи

Цей розділ про те, які бувають психологічні типи та якими ознаками вони відрізняються. Предметом дослідження цього розділу є соціон, а елементом типології – соціотип.

1 Соціонічні типи
2 Профорієнтація (клуби)
3 Базис Юнга
4 Таблиця ознак Рейніна

Теорія інтертипних відносин

Розповідає, яким чином вся інформація, що обробляється нашою психікою, поділяється на типи. Такий поділ здійснюється на основі того, який набір механізмів потрібен психіці для обробки інформації. Іншими словами, аспектоніка – це розділ, який розказує, які бувають психічні здібності людини (а разом з тим і типи іформації, якими ці здібності оперують). Для позначення цих типів інформації використовується термін "інформаційний аспект".

1 Інтертипні відносини
2 Таблиця інтертипних відносин

Соціонічні типи

1 Інтуїтивно-логічний екстраверт (ІЛЕ, "Дон Кіхот", ENTP)
2 Сенсорно-етичний інтроверт (СЕІ, "Дюма", ISFP)
3 Етико-сенсорний екстраверт (ЕСЕ, "Гюго", ESFJ)
4 Логіко-інтуїтивний інтроверт (ЛІІ, "Робесп'єр", INTJ)
5 Етико-інтуїтивний екстраверт (ЕІЕ, "Гамлет", ENFJ)
6 Логіко-сенсорний інтроверт (ЛСІ, "Максим Горький", ISTJ)
7 Сенсорно-логічний екстраверт (СЛЕ, "Жуков", ESTP)
8 Інтуїтивно-етичний інтроверт (ІЕІ, "Єсенін", INFP)
9 Сенсорно-етичний екстраверт (СЕЕ, "Наполеон", ESFP)
10 Інтуїтивно-логічний інтроверт (ІЛІ, "Бальзак", INTP)
11 Логіко-інтуїтивний екстраверт (ЛІЕ, "Джек Лондон", ENTJ)
12 Етико-сенсорний інтроверт (ЕСІ, "Драйзер", ISFJ)
13 Логіко-сенсорний екстраверт (ЛСЕ, "Штірліц", ESTJ)
14 Етико-інтуїтивний інтроверт (ЕІІ, "Достоєвський", INFJ)
15 Інтуїтивно-етичний екстраверт (ІЕЕ, "Гекслі", ENFP)
16 Сенсорно-логічний інтроверт (СЛІ, "Габен", ISTP)

Інтертипні відносини

1Відносини дуальності (повного доповнення)
2Відносини активації
3Відносини напівдоповнення
4Відносини міражності
5Соціальне замовлення (замовник-підзамовний)
6Соціальне замовлення (підзамовний-замовник)
7Відносини квазітотожності
8Відносини повної протилежності
9Відносини тотожності
10Відносини дзеркальності
11Родинні відносини
12Ділові відносини
13Соціальна ревізія (ревізор-підревізний)
14Соціальна ревізія (підревізний-ревізор)
15Відносини конфліктності
16Відносини супер-его

Засоби для типування

1 Порівняльне типування
2 Калькулятор базису Юнга
3 Калькулятор ознак Рейніна
4 Калькулятор фізіогномічних ознак
5 Методика типування з верифікацією