Методика типування

Методика типування за ознаками Рейніна. В процесі типування виявляємо ознаки соціотипів і відмічаємо їх в програмі нижче. Відповідно до відмічених ознак буде здійснюватись фільтрування в розташованому нижче списку соціотипів. Зеленим кольором позначатимуться ті соціонічні типи, які відповідають вказаним ознакам, а червоним – ті, для яких хоча б одна з відмічених ознак не співпадає. Таким чином в процесі типування методом виключення ми звужуємо коло пошуку до потрібного соціотипу. Зелені та червоні цятки всередині зображення соціотипу відповідають ознакам, що відповідно співпали або не співпали з відміченими.

В списку ознак сірим кольором позначено ті, які ми не рекомендуємо використовувати для типування, оскільки їх наповнення недостатньо досліджене, або не створено достатньо надійних способів їх ідентифікації. Оранжевим кольором позначено індивідуальні дихотомії, синім – діадні, фіолетовим – квадрові.

Відмітьте ті ознаки, які вам вдалось виявити: