Профорієнтація: клуби

В соціоніці для профорієнтації зручно відштовхуватися від поняття “Клуб”, інша назва – “установка на вид діяльності”. Клуби – це групи з чотирьох соціотипів, об’єднаних за принципом одинакових сильних ознак в дихотоміях “Інтуїція/Сенсорика” і “Логіка/Етика”. Розрізняють клуби управлінців (логіки сенсорики), дослідників (логіки інтуїти), соціалів (етики сенсорики) і комунікаторів (етики інтуїти).

Дослідники (сайентисти)

(інтуїція + логіка)

Група з чотирьох соціотипів, найбільш ефективна в науково-дослідній діяльності. У формулу сайентистського соціотипу обов'язково входять функції інтуїції і логіки. Вони володіють розвиненим аналітичним мисленням і живою уявою, навіть якщо їх реальна професія (наприклад, сільський механізатор) не особливо розташовує до високих матерій. Їхні інтереси – різноманітні, причому часто вони набувають навіть «зайвих» знань, які, може бути, пізніше знадобляться. Вони багато думають і часто приймають нестандартні рішення. Слабка сторона «дослідників» – їм не завжди вистачає такту у відносинах з людьми. Крім того, їм явно не вистачає уваги до деталей, до утилітарної стороні речей. Буває так, що вони приймають блискуче рішення, однак відчувають труднощі при його практичному здійсненні.

Важкі Дослідники

(інтуїція + логіка + статика)

Важкі сайентисти – Дон Кіхот і Робесп'єр – сильні у вирішенні фундаментальних, важкопідйомних наукових проблем.

Легкі Дослідники

(інтуїція + логіка + динаміка)

Легкі сайентисти – Джек і Бальзак – краще себе проявляють в мобільних підходах, характерних для рішення короткочасних задач.


Управлінці (практики, технарі, hard-менеджери)

(сенсорика + логіка)

Група з чотирьох соціотипів, найбільш ефективна в матеріально-виробничій сфері. У формулі управлінського соціотипу обов'язково містяться розвинені функції сенсорики і логіки. Представники цих типів оцінюють все з точки зору практичного результату, не люблять «фантазій» і «порожнього базікання». Манера їх спілкування на близькій дистанції, як правило, досить груба («я людина пряма!»), без натяків – якщо тільки партнер не «змусить себе поважати». Їх перша проблема – невміння розібратися з власними почуттями, що особливо важко переносять жінки цих типів. Не вміючи висловити свої почуття адекватно і погано розуміючи почуття інших людей, вони часто бувають в спілкуванні прямолінійними, невиправдано різкими або підозрілими. Друга проблема – звичка до «випробуваних шляхів»: вони дуже не люблять освоювати «непотрібні» знання, тобто ідеї, ще не доведені до простого в застосуванні «посібника користувача». Тому нерідко трапляється парадокс: у школі «практик» може бути серед відстаючих (навіщо йому всі ці абстрактні формули?), тоді як у подальшому житті – більш успішним, ніж шкільні «розумники». Насправді проблема в тому, що вітчизняна школа, орієнтована на механічне засвоєння абстрактних знань, просто не здатна оцінити успішність практичних навичок «практика».

Важкі Управлінці

(сенсорика + логіка + статика)

До важких управлінців – тих, які поводяться стійко в екстремальних ситуаціях і виявляють схильність до силових методів, відносяться Жуков і Максим Горький.

Легкі Управлінці

(сенсорика + логіка + динаміка)

Легкі управлінці – Штірліц і Габен – набагато менш стресостійкі і гірше себе почувають в командно-ієрархічних системах.


Соціали (soft-менеджери)

(сенсорика + етика)

Група з чотирьох соціотипів, найбільш ефективна в соціальній сфері (торгівля, постачання, сфера послуг, дозвілля, охорона здоров'я тощо). У формулу соціальних соціотипів обов'язково входять функції етики і сенсорики. Потреби людини, її життя і матеріальний світ – ось що їх цікавить. Крім того, це найбільш чуттєві з типів, найбільш уважні до всього, що пов'язане з відчуттями і переживаннями – а значить, і себе вміють піднести, і чуйні до подібних проявів з боку інших людей. Їх реалізм і вміння домовитися часто приносять їм успіх в житті... і увагу протилежної статі. Слабка сторона – недалекоглядність, брак тверезого скептицизму. Вони нерідко переоцінюють свою здатність домовитися з людиною і вплинути на неї, замість того, щоб оцінити об'єктивні чинники. Наприклад, якщо вчитель поставив погану оцінку учневі-соціалу, то його перша думка – не «я не вивчив», а «вчитель погано до мене ставиться».

Важкі Соціали

(сенсорика + етика + статика)

Важкі соціали – Наполеон і Драйзер – краще підходять для організації життєдіяльності в скрутних, несприятливих умовах соціуму.

Легкі Соціали

(сенсорика + етика + динаміка)

Легкі соціали – Гюго і Дюма – налагоджують комунікацію в сприятливому, комфортному соціумі.


Гуманітарії (комунікатори, гармонізатори)

(інтуїція + етика)

Група з чотирьох соціотипів, найбільш ефективна в сфері культури, мистецтва, релігії, психології та інших гуманітарних дисциплінах. Формула гуманітарного соціотипу обов'язково включає функції етики та інтуїції. Це люди, чия уява направлена на світ людей і відносин між ними. Їх уміння – надихнути або заспокоїти, знайти ключ до людини і до її здібностей. Слабка сторона – емоції, пристрасті, які не дають їм жити спокійно. Дуже багато проблем вони приймають близько до серця, через що можливі стреси і нервові зриви. Крім того, це найменш практичні зі всіх типів: їм простіше умовити когось щось зробити (або навіть запалити ентузіазмом), ніж зробити самим.

Важкі Гуманітарії

(інтуїція + етика + статика)

Важкі гуманітарії – Гекслі і Достоєвський – сильні там, де потрібно докопуватися до глибинних проблем окремої людини.

Легкі Гуманітарії

(інтуїція + етика + динаміка)

Легкі гуманітарії – Гамлет і Єсенін – добре вирішують поверхневі, поточні проблеми масової психіки.