Ознаки соціотипів

Демократизм/Аристократизм

«Демократизм / Аристократизм» - це квадрова дихотомія додаткових ознак Рейніна. Інша назва: «Індивідуалізм / Колективізм».

Визначення

Демократизм Аристократизм
Установка свідомості, за якої кожна людина сприймається через свої індивідуальні якості, не беручи до уваги її приналежність до певної групи або соціального класу. Установка свідомості, за якої кожна людина сприймається як представник групи, верстви соціуму. Індивідуальна характеристика людини визначається виходячи з приналежності до цих верств.

Характерні прояви

Демократи Аристократи
Розглядають людей швидше з точки зору їх індивідуальних якостей, ніж з точки зору їх приналежності до певної групи Аристократи розглядають людей швидше з точки зору їх приналежності до певної групи, певного прошарку в ієрархії або певного кола спілкування, ніж з точки зору їх індивідуальних якостей
Демократи - етики-сенсорики (клуб соціалів) або логіки-інтуїти (клуб дослідників) Аристократи - логіки-сенсорики (клуб управлінців) або етики-інтуїти (клуб гуманітаріїв)
Зазвичай сильніше ця ознака проявляється в ірраціоналів Зазвичай сильніше ця ознака проявляється в раціоналів

Представники

Демократи Аристократи
соціотипи 1,3 квадр соціотипи 2,4 квадр
Дон Кіхот (ІЛЕ) Гамлет (ЕІЕ)
Дюма (СЕІ) Максим Горький (ЛСІ)
Гюго (ЕСЕ) Жуков (СЛЕ)
Робесп'єр (ЛІІ) Єсенін (ІЕІ)
Наполеон (СЕЕ) Штірліц (ЛСЕ)
Бальзак (ІЛІ) Достоєвський (ЕІІ)
Джек Лондон (ЛІЕ) Гекслі (ІЕЕ)
Драйзер (ЕСІ) Габен (СЛІ)

Інші ознаки соціотипів

Індивідуальні ознаки Світоглядні ознаки
Екстраверсія / Інтроверсія Ірраціональність / Раціональність
Інтуїція / Сенсорика Розсудливість / Рішучість
Логіка / Етика Суб’єктивізм / Об’єктивізм
Статика / Динаміка Безтурботність / Завбачливість
Тактика / Стратегія Поступливість / Впертість
Конструктивізм / Емотивізм Демократизм / Аристократизм
Позитивізм / Негативізм Процес / Результат
Квестимність / Деклатимність