Ознаки соціотипів

Процес/Результат

«Процес / Результат» - це діадна дихотомія додаткових ознак Рейніна. Інші назви: «Лівість / Правість», «Еволюція / Інволюція». У роботах А. Аугустінавічюте і Г. Рейніна лівими називаються процесери, правими - результатери. У В. Гуленко і Т. Прокоф’євої прийняті протилежні позначення. Гуленко також використовує терміни «правопроцесні» і «лівопроцесні».

Визначення

Процес Результат
Установка свідомості, за якої людина не усвідомлює себе окремо від процесу діяльності, прагне кожен такий процес здійснювати від початку до кінця, без перерв. Установка свідомості, за якої людина легко може перемикатися з одного процесу діяльності на інший, не зв’язуючи себе з початком і закінченням того чи іншого процесу.

Характерні прояви

Процесери Результатери
В будь-якій справі, в будь-якому процесі, яким «процесери» займаються, їм потрібно бути захопленими процесом В будь-якій справі, в будь-якому процесі, яким «результатери» займаються, їм потрібно бачити мету
Процес їх цікавить більше, ніж результат, мета Мета їх цікавить більше, ніж сам процес, саме заняття
«Процесери» знаходяться «всередині процесу», протікання процесу відстежують зсередини «Результатери» знаходяться «поза процесами», виконання процесів відстежують ззовні
При виконанні справи «процессеру» легше виконувати процес, не відволікаючись на сторонні справи, коли процес перестане приваблювати, тоді виникає потреба в перемиканні на інший процес, а не в міру досягнення результату, як у «результатерів» При виконанні справи «результатерам» легше розбити справу на етапи і відстежувати досягнення результату по кожному етапу, їм легше перемикатися з однієї справи на іншу

Представники

Процесери Результатери
ірраціонали 1,3 квадр і раціонали 2,4 квадр раціонали 1,3 квадр і ірраціонали 2,4 квадр
Дон Кіхот (ІЛЕ) Гюго (ЕСЕ)
Дюма (СЕІ) Робесп'єр (ЛІІ)
Гамлет (ЕІЕ) Жуков (СЛЕ)
Максим Горький (ЛСІ) Єсенін (ІЕІ)
Наполеон (СЕЕ) Джек Лондон (ЛІЕ)
Бальзак (ІЛІ) Драйзер (ЕСІ)
Штірліц (ЛСЕ) Гекслі (ІЕЕ)
Достоєвський (ЕІІ) Габен (СЛІ)

Інші ознаки соціотипів

Індивідуальні ознаки Світоглядні ознаки
Екстраверсія / Інтроверсія Ірраціональність / Раціональність
Інтуїція / Сенсорика Розсудливість / Рішучість
Логіка / Етика Суб’єктивізм / Об’єктивізм
Статика / Динаміка Безтурботність / Завбачливість
Тактика / Стратегія Поступливість / Впертість
Конструктивізм / Емотивізм Демократизм / Аристократизм
Позитивізм / Негативізм Процес / Результат
Квестимність / Деклатимність