Ознаки соціотипів

Безтурботність/Завбачливість

«Безтурботність / Завбачливість» - це діадна дихотомія додаткових ознак Рейніна.

Визначення

Безтурботність Завбачливість
Установка свідомості, за якої у новій ситуації здійснюється пошук незнайомих елементів, а прийняття рішення відбувається згідно з отриманою інформацією, без урахування попереднього досвіду. Установка свідомості, за якої у новій ситуації відбувається пошук знайомих елементів, а при ухваленні рішення використовується попередній досвід.

Характерні прояви

Безтурботні Завбачливі
Безтурботні в новій ситуації більше помічають і приділяють увагу новим в цій ситуації щодо їх минулого досвіду Завбачливі в новій ситуації менше помічають нове в цій ситуації щодо їх минулого досвіду
Безтурботні в новій ситуації, відстеживши зміна, «новизну», діють «по-новому» відповідно до змін Завбачливі в новій ситуації діють швидше згідно минулого досвіду, менше беручи до уваги те, що змінилося
У безтурботних інтуїція часу є або двовимірною, або тривимірною функцією (ці функції більш гнучкі) У завбачливих інтуїція часу є або одновимірною, або чотиривимірною (ці функції більш інертні)

Представники

Безтурботні Завбачливі
ірраціонали 1,4 квадр і раціонали 2,3 квадр раціонали 1,4 квадр і ірраціонали 2,3 квадр
Дон Кіхот (ІЛЕ) Гюго (ЕСЕ)
Дюма (СЕІ) Робесп'єр (ЛІІ)
Гамлет (ЕІЕ) Жуков (СЛЕ)
Максим Горький (ЛСІ) Єсенін (ІЕІ)
Джек Лондон (ЛІЕ) Наполеон (СЕЕ)
Драйзер (ЕСІ) Бальзак (ІЛІ)
Гекслі (ІЕЕ) Штірліц (ЛСЕ)
Габен (СЛІ) Достоєвський (ЕІІ)

Інші ознаки соціотипів

Індивідуальні ознаки Світоглядні ознаки
Екстраверсія / Інтроверсія Ірраціональність / Раціональність
Інтуїція / Сенсорика Розсудливість / Рішучість
Логіка / Етика Суб’єктивізм / Об’єктивізм
Статика / Динаміка Безтурботність / Завбачливість
Тактика / Стратегія Поступливість / Впертість
Конструктивізм / Емотивізм Демократизм / Аристократизм
Позитивізм / Негативізм Процес / Результат
Квестимність / Деклатимність