Ознаки соціотипів

Статика/Динаміка

«Статика / Динаміка» - це індивідуальна дихотомія додаткових ознак Рейніна. Визначає спосіб сприйняття інформації по відношенню до часу - або фрагментарний або безперервний.

Визначення

Статика Динаміка
Установка свідомості, за якої інформація сприймається і відтворюється як набір статичних картинок (слайдів), які не пов’язані між собою безперервним потоком змін. Установка свідомості, за якої інформація сприймається як послідовність подій без виділення помітних окремих моментів.

Характерні прояви

Статики Динаміки
До статиків відносять соціотипи, в яких у ментальному (свідомому) блоці статичні функції: інтуїція можливостей, вольова сенсорика, структурна логіка, етика відносин До динаміків відносять соціотипи, в яких у ментальному (свідомому) блоці динамічні функції: інтуїція часу, сенсорика відчуттів, ділова логіка, етика емоцій
Емоційна стабільність. Емоції більш стримані і контрольовані. Легше опановувати себе і повертатися в стан рівноваги, значні тривалі перепади настрою не характерні Емоційна лабільність. Більша нервозність, хвилювання, значні і тривалі перепади настрою, важче повертатися в стан рівноваги
Статики сприймають дійсність, як набір статичних картин, фіксованих в момент часу характеристик. Розповідь про події сегментована, поділена на окремі розмежовані сцени чи етапи з підсумками того, що відбувалося. Описують персонажі і їх дії Динаміки сприймають дійсність через зміни, як безперервну послідовність дій. Розповідь про події відбувається через планомірне відтворення їх розвитку, де одна сцена плавно переходить в іншу. Описують також антураж, на тлі якого відбувалися ці дії
В рухах більша різкість, одноманітність, сегментованість, враження «шарнірності», «дерев’яності» (рухи ривками, добре помітно моменти, коли рух є і коли його нема) Плавність рухів, текучість, брак чіткості, в цілому більша різноманітність рухів і їх постійність (ворушіння пальцями, м’яке погойдування ногою)
Зміна однієї пози на іншу відбувається чітко. Чіткість особливо помітна по завершенню рухів. Перехід в нову позицію супроводжується застиганням на певний час Часто змінюється поза, причому це завжди плавне "перетікання" з одного положення в інше. Завершення рухів відбувається або плавним затиханням, або перетіканням в наступний рух
Схильність до фіксації погляду в момент мовлення – характерне «займання положення для мовлення». Перевід погляду на інший об’єкт при цьому відбувається різко і за ним слідує наступна фіксація погляду Погляд довго не затримується на одній точці, схильність постійно змінювати його напрям. Під час мовлення погляд може вільно (паралельно з мовленням) переміщуватися із об’єкту на об’єкт
В мові всі інтонаційні наголоси виконують функцію підкреслення більш важливих за змістом слів В мові значна кількість спонтанних наголосів, тобто таких, що не підкреслюють важливіших за змістом слів

Представники

Статики Динаміки
екстравертні ірраціонали, інтровертні раціонали екстравертні раціонали, інтровертні ірраціонали
Дон Кіхот (ІЛЕ) Дюма (СЕІ)
Робесп'єр (ЛІІ) Гюго (ЕСЕ)
Максим Горький (ЛСІ) Гамлет (ЕІЕ)
Жуков (СЛЕ) Єсенін (ІЕІ)
Наполеон (СЕЕ) Бальзак (ІЛІ)
Драйзер (ЕСІ) Джек Лондон (ЛІЕ)
Достоєвський (ЕІІ) Штірліц (ЛСЕ)
Гекслі (ІЕЕ) Габен (СЛІ)

Інші ознаки соціотипів

Індивідуальні ознаки Світоглядні ознаки
Екстраверсія / Інтроверсія Ірраціональність / Раціональність
Інтуїція / Сенсорика Розсудливість / Рішучість
Логіка / Етика Суб’єктивізм / Об’єктивізм
Статика / Динаміка Безтурботність / Завбачливість
Тактика / Стратегія Поступливість / Впертість
Конструктивізм / Емотивізм Демократизм / Аристократизм
Позитивізм / Негативізм Процес / Результат
Квестимність / Деклатимність