Ознаки соціотипів

Квестимність/Деклатимність

«Квестимність / Деклатимність» - це індивідуальна дихотомія додаткових ознак Рейніна.

Визначення

Квестимність Деклатимність
Установка свідомості, для якої характерна діалогова форма комунікації. Інформація представлена у вигляді запитань і коротких відповідей на них. Установка свідомості, за якої спонукання до комунікації відбувається виходячи з внутрішніх спонукань. Схильність до монологів.

Характерні прояви

Квестими Деклатими
Квестимам (question - питання) властиво пізнавати чужу точку зору, частіше задавати питання Деклатимам (declare - заявляти) властиво висловлювати свою точку зору
В розмові квестими схильні до діалогу і вислуховування партнера В розмові Деклатими схильні до монологу, менше схильні ставити запитання, вважають за краще самі відповідати і висловлювати свою думку
Квестими спокійніше реагують, якщо їх перебивають, їх нескладно перебити, але їм складніше потім повернутися до того місця, де перебили і продовжити говорити Деклатими неспокійно реагують, якщо їх перебивають, Деклатима складніше перебити, але якщо переб’ють, Деклатиму легше повернутися до того місця, де перебили і продовжити говорити
Квестимам важлива реакція співрозмовника, щоб зрозуміти, слухають їх чи ні, їм це важливо Деклатимам менше важлива реакція співрозмовника, реакція співрозмовника говорить їм про те, наскільки співрозмовник розуміє сказане
Квестими часто відповідають коротко, їм важливіше почути співрозмовника, ніж висловити свою думку Деклатими, частіше квестимів, схильні давати розгорнуту відповідь, їм важливіше висловити свою думку, ніж почути співрозмовника
Сильніше ця ознака проявляється в інтровертів Сильніше ця ознака проявляється в екстравертів

Представники

Квестими Деклатими
сенсорики 3,4 квадр, інтуїти 1,2 квадр сенсорики 1,2 квадр, інтуїти 3,4 квадр
Дон Кіхот (ІЛЕ) Дюма (СЕІ)
Робесп'єр (ЛІІ) Гюго (ЕСЕ)
Гамлет (ЕІЕ) Максим Горький (ЛСІ)
Єсенін (ІЕІ) Жуков (СЛЕ)
Наполеон (СЕЕ) Бальзак (ІЛІ)
Драйзер (ЕСІ) Джек Лондон (ЛІЕ)
Штірліц (ЛСЕ) Достоєвський (ЕІІ)
Габен (СЛІ) Гекслі (ІЕЕ)

Інші ознаки соціотипів

Індивідуальні ознаки Світоглядні ознаки
Екстраверсія / Інтроверсія Ірраціональність / Раціональність
Інтуїція / Сенсорика Розсудливість / Рішучість
Логіка / Етика Суб’єктивізм / Об’єктивізм
Статика / Динаміка Безтурботність / Завбачливість
Тактика / Стратегія Поступливість / Впертість
Конструктивізм / Емотивізм Демократизм / Аристократизм
Позитивізм / Негативізм Процес / Результат
Квестимність / Деклатимність