Ознаки соціотипів

Суб’єктивізм/Об’єктивізм

«Суб’єктивізм / Об’єктивізм» - це квадрова дихотомія додаткових ознак Рейніна. Інша назва: «Веселість / Серйозність».

Визначення

Суб’єктивізм Об’єктивізм
Установка свідомості, за якої основою для міркувань і прийняття рішень є суб’єктивна думка кожної людини. Її характеризує схильність до звірки понять, уточнення індивідуальної позиції кожного під час діалогу. Установка свідомості, за якої основою для міркувань є об’єктивні закономірності, не залежні від суб’єктивних думок кожного індивіда. Для вдалої комунікації обов’язковими є декілька етапів: представлення, обмін початковими відомостями тощо.

Характерні прояви

Суб’єктивісти (веселі) Об’єктивісти (серйозні)
Веселим важливіше їх суб’єктивне сприйняття світу Серйозним важливіше об’єктивне сприйняття світу
Цінують емоційний фон, в тому числі в формальній обстановці (на роботі, наприклад, люблять пожартувати), веселощі для них добре само по собі Цінують питання доречності прояву емоцій (не будуть жартувати на роботі, якщо вважатимуть це недоречним), веселощі для них добре, якщо несуть в собі конкретну користь
Схильні формувати власну думку про реальність, тобто суб'єктивну думку. Для цього вони прагнуть отримати достатньо вихідних даних, на основі яких можна буде її сформувати Схильні переймати думку ззовні, на основі оцінки її об'єктивності. Ця оцінка базується на ряді критеріїв, таких як дієвість, надійність, авторитетність джерела інформації
Більше довіряють інформації, яка містить пояснення, що опираються на причинно-наслідкові зв'язки (БЛ) Більше довіряють інформації, яка містить прості інструкції, без пояснень, але перевірені чиїмось досвідом (ЧЛ)
В цінностях структурна логіка (взаємозв’язки, розуміння причин і наслідків, ієрархії, системи) і етика емоцій (емоційні стани, ентузіазм, вразливість) В цінностях ділова логіка (факти, дії, результат, ефективність) і етика відносин (ставлення до людей, до об’єктів, відносини між людьми)

Представники

Суб’єктивісти (веселі) Об’єктивісти (серйозні)
соціотипи 1,2 квадр соціотипи 3,4 квадр
Дон Кіхот (ІЛЕ) Наполеон (СЕЕ)
Дюма (СЕІ) Бальзак (ІЛІ)
Гюго (ЕСЕ) Джек Лондон (ЛІЕ)
Робесп'єр (ЛІІ) Драйзер (ЕСІ)
Гамлет (ЕІЕ) Штірліц (ЛСЕ)
Максим Горький (ЛСІ) Достоєвський (ЕІІ)
Жуков (СЛЕ) Гекслі (ІЕЕ)
Єсенін (ІЕІ) Габен (СЛІ)

Інші ознаки соціотипів

Індивідуальні ознаки Світоглядні ознаки
Екстраверсія / Інтроверсія Ірраціональність / Раціональність
Інтуїція / Сенсорика Розсудливість / Рішучість
Логіка / Етика Суб’єктивізм / Об’єктивізм
Статика / Динаміка Безтурботність / Завбачливість
Тактика / Стратегія Поступливість / Впертість
Конструктивізм / Емотивізм Демократизм / Аристократизм
Позитивізм / Негативізм Процес / Результат
Квестимність / Деклатимність