Ознаки соціотипів

Розсудливість/Рішучість

«Розсудливість / Рішучість» - це квадрова дихотомія додаткових ознак Рейніна.

Визначення

Розсудливість Рішучість
Установка свідомості, за якої природним станом є розслабленість, а мобілізація для виконання якої-небудь справи відбувається безпосередньо у момент її початку. Найбільш важливим етапом будь-якої справи вважається процес її обдумування та обговорення. Установка свідомості, за якої природним є стан мобілізованості, а найбільш важливим етапом вважається момент прийняття рішення.

Характерні прояви

Розсудливі Рішучі
Воліють неквапливо приймати рішення, попередньо обговоривши, продумавши, сам факт прийняття рішення не так важливий Воліють швидко приймати і здійснювати рішення, поважають в інших людях такий підхід
Краще пам’ятають і звертають увагу на процес, який привів до прийняття рішення, на попередні міркування, гірше пам’ятають сам момент прийняття рішення Краще пам’ятають момент прийняття рішення та початок його здійснення, гірше пам’ятають процес, який привів до прийняття рішення
Складніше мобілізуватися, легше розслабитися Складніше розслабитися, легше мобілізуватися
В цінностях - сенсорика відчуттів (фізичні відчуття, комфорт, самопочуття) і інтуїція можливостей (ідеї, зміст, варіанти, потенціал, ймовірність) В цінностях - вольова сенсорика (впевненість, сила, влада, наполегливість) і інтуїція часу (час, тенденції, передбачення, прогнозування)

Представники

Розсудливі Рішучі
соціотипи 1,4 квадр соціотипи 2,3 квадр
Дон Кіхот (ІЛЕ) Гамлет (ЕІЕ)
Дюма (СЕІ) Максим Горький (ЛСІ)
Гюго (ЕСЕ) Жуков (СЛЕ)
Робесп'єр (ЛІІ) Єсенін (ІЕІ)
Штірліц (ЛСЕ) Наполеон (СЕЕ)
Достоєвський (ЕІІ) Бальзак (ІЛІ)
Гекслі (ІЕЕ) Джек Лондон (ЛІЕ)
Габен (СЛІ) Драйзер (ЕСІ)

Інші ознаки соціотипів

Індивідуальні ознаки Світоглядні ознаки
Екстраверсія / Інтроверсія Ірраціональність / Раціональність
Інтуїція / Сенсорика Розсудливість / Рішучість
Логіка / Етика Суб’єктивізм / Об’єктивізм
Статика / Динаміка Безтурботність / Завбачливість
Тактика / Стратегія Поступливість / Впертість
Конструктивізм / Емотивізм Демократизм / Аристократизм
Позитивізм / Негативізм Процес / Результат
Квестимність / Деклатимність