Ознаки соціотипів

Позитивізм/Негативізм

«Позитивізм / Негативізм» - це індивідуальна дихотомія додаткових ознак Рейніна.

Визначення

Позитивізм Негативізм
Установка свідомості, за якої більш чітко усвідомлюється те, що присутнє у певній ситуації. Установка свідомості, за якої більш чітко усвідомлюється відсутність того чи іншого у певній ситуації.

Характерні прояви

Позитивісти Негативісти
Позитивістам легше побачити те, що в ситуації є, наявне, ніж те, чого в ситуації немає, відсутнє Негативістам легше побачити те, чого в ситуації немає, відсутнє, ніж те, що в ситуації є, наявне
Позитивісти в першу чергу звертають увагу на позитивні аспекти поточної ситуації Негативісти в першу чергу звертають увагу на негативні аспекти поточної ситуації

Представники

Позитивісти Негативісти
екстраверти 1,3 квадр і інтроверти 2,4 квадр екстраверти 2,4 квадр і інтроверти 1,3 квадр
Дон Кіхот (ІЛЕ) Дюма (СЕІ)
Гюго (ЕСЕ) Робесп'єр (ЛІІ)
Максим Горький (ЛСІ) Гамлет (ЕІЕ)
Єсенін (ІЕІ) Жуков (СЛЕ)
Наполеон (СЕЕ) Бальзак (ІЛІ)
Джек Лондон (ЛІЕ) Драйзер (ЕСІ)
Достоєвський (ЕІІ) Штірліц (ЛСЕ)
Габен (СЛІ) Гекслі (ІЕЕ)

Інші ознаки соціотипів

Індивідуальні ознаки Світоглядні ознаки
Екстраверсія / Інтроверсія Ірраціональність / Раціональність
Інтуїція / Сенсорика Розсудливість / Рішучість
Логіка / Етика Суб’єктивізм / Об’єктивізм
Статика / Динаміка Безтурботність / Завбачливість
Тактика / Стратегія Поступливість / Впертість
Конструктивізм / Емотивізм Демократизм / Аристократизм
Позитивізм / Негативізм Процес / Результат
Квестимність / Деклатимність