Ознаки соціотипів

Тактика/Стратегія

«Тактика / Стратегія» - це індивідуальна дихотомія додаткових ознак Рейніна.

Визначення

Тактика Стратегія
Установка свідомості, за якої для досягнення мети важливий рух, послідовність кроків і дій, при цьому мета ставиться неусвідомлено і може коригуватися. Установка свідомості, за якої для досягнення мети важлива її постановка, при цьому шлях її досягнення обирається неусвідомлено і може змінюватися.

Характерні прояви

Тактики Стратеги
Тактики частіше приймають рішення виходячи з поточного стану справ, намагаються приймати локально-оптимальні рішення, в меншій мірі з огляду на перспективи Стратеги частіше приймають рішення виходячи з орієнтирів на майбутнє, їх рішення можуть бути локально не оптимальні, але розраховані на результат в майбутньому
Тактикам легше побачити і оцінити найближчий крок, мету вони бачать менш чітко Стратегам легше поставити і оцінити мету, складніше побачити наступний крок
Тактики схильні приймати допомогу при визначенні мети, їх легше переконати поміняти мету, але вони не люблять, коли втручаються в їх конкретні тактичні кроки Стратеги схильні приймати допомогу в тактичних кроках, але не люблять, коли їх намагаються переконати поміняти мету
У тактиків один з аспектів сенсорики (чорна сенсорика або біла сенсорика) знаходиться в положенні або рольової, або творчої функцій, а інтуїції - в положенні або базової, або больової функцій У стратегів один з аспектів сенсорики (чорна сенсорика або біла сенсорика) знаходиться в положенні або базової, або больовий функцій, а інтуїції - в положенні або рольової, або творчої функцій

Представники

Тактики Стратеги
сенсорики-раціонали і інтуїти-ірраціонали сенсорики-ірраціонали і інтуїти-раціонали
Дон Кіхот (ІЛЕ) Дюма (СЕІ)
Гюго (ЕСЕ) Робесп'єр (ЛІІ)
Максим Горький (ЛСІ) Гамлет (ЕІЕ)
Єсенін (ІЕІ) Жуков (СЛЕ)
Бальзак (ІЛІ) Наполеон (СЕЕ)
Драйзер (ЕСІ) Джек Лондон (ЛІЕ)
Штірліц (ЛСЕ) Достоєвський (ЕІІ)
Гекслі (ІЕЕ) Габен (СЛІ)

Інші ознаки соціотипів

Індивідуальні ознаки Світоглядні ознаки
Екстраверсія / Інтроверсія Ірраціональність / Раціональність
Інтуїція / Сенсорика Розсудливість / Рішучість
Логіка / Етика Суб’єктивізм / Об’єктивізм
Статика / Динаміка Безтурботність / Завбачливість
Тактика / Стратегія Поступливість / Впертість
Конструктивізм / Емотивізм Демократизм / Аристократизм
Позитивізм / Негативізм Процес / Результат
Квестимність / Деклатимність