Ознаки соціотипів

Поступливість/Впертість

«Поступливість / Впертість» - це діадна дихотомія додаткових ознак Рейніна.

Визначення

Поступливість Впертість
Установка свідомості, за якої людина, реалізуючи свої інтереси, об’єктивно оцінює всі необхідні для цього ресурси та у разі їх нестачі може відмовитися від частини своїх інтересів. Установка свідомості, за якої для реалізації своїх інтересів і намірів вишукуються будь-які можливі ресурси.

Характерні прояви

Поступливі Вперті
Поступливих легше переконати Впертих складно переконати в чому-небудь, навіть якщо вони зовні погоджуються (із ввічливості, наприклад), всередині, для того, щоб їх переконати, потрібні вагомі доводи
Поступливі більше схильні йти на компроміс і давати фору іншим Вперті менше схильні йти на компроміс
Поступливим при появі перешкод легше змінити мету, ніж переконати оточуючих, відкласти або вжити інших заходів Впертим при появі перешкод легше переконувати оточуючих, відкласти досягнення мети або зробити щось ще для подолання перешкоди, ніж змінити мету
Структурна логіка або двовимірна, або тривимірна, що дозволяє гнучкіше сприймати нову інформацію Структурна логіка або одномірна (орієнтується тільки на досвід), або чотиривимірна (експертна, що має свою концепцію, яка вміє бачити аспект в розвитку в майбутньому); як і будь-яка інша 1 чи 4 мірна функція, важко приймає переконання ззовні

Представники

Поступливі Вперті
ірраціонали 1,2 квадр і раціонали 3,4 квадр раціонали 1,2 квадр і ірраціонали 3,4 квадр
Дон Кіхот (ІЛЕ) Гюго (ЕСЕ)
Дюма (СЕІ) Робесп'єр (ЛІІ)
Жуков (СЛЕ) Гамлет (ЕІЕ)
Єсенін (ІЕІ) Максим Горький (ЛСІ)
Джек Лондон (ЛІЕ) Наполеон (СЕЕ)
Драйзер (ЕСІ) Бальзак (ІЛІ)
Штірліц (ЛСЕ) Гекслі (ІЕЕ)
Достоєвський (ЕІІ) Габен (СЛІ)

Інші ознаки соціотипів

Індивідуальні ознаки Світоглядні ознаки
Екстраверсія / Інтроверсія Ірраціональність / Раціональність
Інтуїція / Сенсорика Розсудливість / Рішучість
Логіка / Етика Суб’єктивізм / Об’єктивізм
Статика / Динаміка Безтурботність / Завбачливість
Тактика / Стратегія Поступливість / Впертість
Конструктивізм / Емотивізм Демократизм / Аристократизм
Позитивізм / Негативізм Процес / Результат
Квестимність / Деклатимність