Інтертипні відносини

Взаємодія певного соціонічного типу із будь-яким іншим соціонічним типом має свої особливості. Для опису цих особливостей в соціоніці виділяють 16 варіантів інтертипних відносини. В літературі також можна зустріти кількість 14, оскільки серед цих 16-ти є так звані “асиметричні” типи відносин – соціальної ревізії та соціального замовлення, під кожним з яких прийнято об’єднувати по 2 типи (відносини з ревізором та відносини з підревізним, і аналогічно відносини із замовником та відносини із підзамовним).

Для полегшення освоєння теорії інтертипних відносин зручно використовувати класифікацію, що дозволяє здійснити їх роподіл на підгрупи за способом взаємодії психічних функцій. Взаємодія між функціями моделей психік двох соціотипів відбувається попарно – між тими двома функціями партнерів, що містять однаковий інформаційний аспект. Залежно від того, у яких блоках розташовані функції, що взаємодіють (містять однакові аспекти), розрізняють 4 типи взаємодії: розуміння, допомога, протидія, підкорення.

Допомога

Це ситуація, коли взаємодія відбувається між функціями, що знаходяться в блоках з однаковою цінністю, але протилежних за силою. Тобто між блоками Его - Супер-Ід, а також між Ід - Супер-Его.

Це немовби доповнення слабких рис одного з партнерів сильними рисами іншого. Нерідко сторонні спостерігачі дивуються: «Що поєднує таких цілком різних людей?». Однак взаєморозуміння у таких стосунках не завжди добре працює: якщо для одного «все вже зрозуміло», то іншого доводиться довго переконувати. Скоріше партнери довіряють один одному на слово, «все одно він на цьому краще розуміється».

Повна допомога
ДуВідносини дуальності (повного доповнення)
АкВідносини активації
Часткова допомога
НДВідносини напівдоповнення
МіВідносини міражності
З+Соціальне замовлення (замовник-підзамовний)
з-Соціальне замовлення (підзамовний-замовник)

Підкорення

Це ситуація, коли взаємодія відбувається між функціями, що є однакові за силою, але протилежні за цінністю. Тобто між блоками Его - Ід, а також між Супер-Его - Супер-Ід.

Тут існує намагання звернути увагу партнера на «дрібниці», які той не помітив; не так зрозуміти, як «виправити та доповнити» почуту інформацію. Дискусії іноді бувають дуже палкими, але частіше за все ні до чого не призводять – лише виснажують партнерів. У цих стосунках партнери частіше за все займають нерівні позиції, або просто належать до різних мікроколективів. У викладанні такі стосунки, однак, мають позитивний вплив, коли учень «у загальних рисах» вже засвоїв багато інформації – треба лише відкоригувати її. За інших умов учень скоріше ігноруватиме таку інформацію.

Повне підкорення
КТВідносини квазітотожності
ППВідносини повної протилежності
Часткове підкорення
З+Соціальне замовлення (замовник-підзамовний)
з-Соціальне замовлення (підзамовний-замовник)
НДВідносини напівдоповнення
МіВідносини міражності

Розуміння

Це ситуація, коли функції одного соціотипу взаємодіють з функціями, що розміщені в партнера в такому ж блоці. Такі психічні функції партнерів будуть подібні і за силою, і за цінністю.

У таких стосунках дуже добре вдається навчання один одного, особливо коли рівень одного перевищує рівень іншого. У загальних справах партнери розуміють один одного «з півслова». Але в таких стосунках приховано якнайменш дві неприємні можливості. По-перше, обидва однаково слабкі перед однаковими проблемами, тобто якщо обидва мають обмаль досвіду у вирішенні таких питань, їхня взаємодопомога може бути недостатньою. По-друге, загальна область діяльності може призвести до конкуренції.

Повне розуміння
ТоВідносини тотожності
ДзВідносини дзеркальності
Часткове розуміння
РоРодинні відносини
ДіДілові відносини
Р+Соціальна ревізія (ревізор-підревізний)
р-Соціальна ревізія (підревізний-ревізор)

Протидія

Це ситуація, коли взаємодія відбувається між функціями, що є протилежними і за цінністю, і за силою. Тобто між блоками Его - Супер-Его, а також між Ід - Супер-Ід.

Якщо ми бачимо, що дві людини пов’язані таким типом стосунків – якнайменш одна з них переживає серйозну життєву кризу (наприклад, нездатність впоратися з певними життєвими проблемами). Інформаційний обмін за такого типу стосунків ускладнено – що каже один, іншому не завжди приємно слухати, і він ігнорує почуте. З чим пов’язана така властивість стосунків? З тим, що одна з функцій розвивається за рахунок іншої. Хоча здалеку носій «протидіючої» функції навіть приваблює, викликає цікавість – він вміє те, що мені не під силу.

Повна протидія
КоВідносини конфліктності
СЕВідносини супер-его
Часткова протидія
Р+Соціальна ревізія (ревізор-підревізний)
р-Соціальна ревізія (підревізний-ревізор)
РоРодинні відносини
ДіДілові відносини