Експериментальний тест №1

Цей тест є експериментальним, тому не радимо очікувати від нього дуже точних результатів. Значення цього експерименту в тому, що цей тест не є дихотомічним, як більшість соціонічних тестів, а натомість орієнтується на аспекти. Тому його можна паралельно використовувати з дихотомічними тестами, звіряючи результат для більшої надійності. В даний момент відбувається його тестування, і в подальшому планується коригування його алгоритму.