Логіка / Етика

«Логіка / Етика» - це індивідуальна дихотомія базису Юнга. Визначає піоритетний спосіб судження, тобто спосіб здійснення оцінок навколишньої дійсності та формування висновків – на основі або об’єктивності, або упередженості.

Визначення

Логіка Етика
Психологічна функція для обробки інформації про об’єктивні сторони життя, закони, науку і технології. Оцінює отриману інформацію за об’єктивними критеріями, за принципом правильно-неправильно, доцільно-недоцільно. Психологічна функція оцінки навколишнього світу з погляду почуттів, емоцій, переживань своїх та інших людей. Оцінює отриману інформацію за суб’єктивними критеріями, за принципом гарного-поганого, симпатії-антипатії.

Характерні прояви

Логіки Етики
Хід мислення аналітичний, неупереджений Хід мислення оціночний, упереджений
Приймають рішення «головою», опираються на розсудливість, докази, закономірності, факти Приймають рішення «серцем», опираються на почуття, емоції, переконання, особисті симпатії і антипатії
Опираються на об’єктивні критерії оцінки – вірно-невірно, доцільно-недоцільно, ефективно-неефективно Опираються на суб’єктивні критерії оцінки – гарно-погано, симпатично-несимпатично, гуманно-негуманно
Успішні види діяльності – організація процесів, структур, розробка схем і технологій Успішні види діяльності – робота з людьми, творчістю, емоціями, людськими відносинами
Пріоритетна інформація – те, що сказано. Мета спілкування – донести істину. Мета діяльності – виконати певну роботу Пріоритетна інформація – ким та в якій формі сказано. Мета спілкування – донести ставлення, обмінятися енергією. Мета діяльності – доставити собі і іншим задоволення
Орієнтуються на справу, систему, справедливість, закони. Заради успіху справи здатні ігнорувати почуття людей Орієнтуються на людей, почуття, гуманність, цінності. Схильні йти на компроміси заради хороших стосунків
Людей в роботі оцінюють по кваліфікації, по результату Людей в роботі оцінюють по участі, по старанню
Емоції стійкі і приховані. Не здатні відкрито говорити про них. Не люблять обговорювати стосунки, з’ясовувати причини сварок і непорозумінь Емоції сильні і мінливі. Любов і стосунки серед найважливіших тем обговорень, часто говорять компліменти. Образливі самі і бояться образити інших
Міміка загалом бідна, не завжди відповідає ситуації. Переважає мімічна активність верхньої половини обличчя (лоб, брови). Посмішка часто асиметрична, виглядає менш природньою через не задіювання нею мімічних м’язів ділянки очей Міміка різноманітна, яскрава, добре передає потрібне емоційне забарвлення. Мімічна активність виражена у всіх частинах обличчя. При посмішці задіяна велика кількість мімічних м’язів, в тому числі й м’язи ділянки очей

Представники

Логіки Етики
Дон Кіхот (ІЛЕ) Дюма (СЕІ)
Робесп'єр (ЛІІ) Гюго (ЕСЕ)
Максим Горький (ЛСІ) Гамлет (ЕІЕ)
Жуков (СЛЕ) Єсенін (ІЕІ)
Бальзак (ІЛІ) Наполеон (СЕЕ)
Джек Лондон (ЛІЕ) Драйзер (ЕСІ)
Штірліц (ЛСЕ) Достоєвський (ЕІІ)
Габен (СЛІ) Гекслі (ІЕЕ)