Інтуїція / Сенсорика

«Інтуїція / Сенсорика» - це індивідуальна дихотомія базису Юнга. Визначає пріоритетний спосіб сприйняття, тобто спосіб надходження інформації про зовнішній світ - або безпосередньо через органи чуття, або ж у відриві від них через вторинні образи.

Визначення

Інтуїція Сенсорика
Психологічна функція абстрактного сприйняття світу, при якому формуються цілісні образи і картини фантазії за рахунок неусвідомлених процесів зливання інформації із різних джерел і доповнення припущеннями. Психологічна функція конкретного сприйняття світу, при якому інформація надходить безпосередньо від органів чуття, не зазнаючи при такій передачі якихось суттєвих модифікацій.

Характерні прояви

Інтуїти Сенсорики
Легше орієнтуються у часі Легше орієнтуються у просторі
Характер сприймання глобальний і розмитий. Процес освоєння інформації - паралельний Характер сприймання локальний і чіткий. Процес освоєння інформації - послідовний
Характер мислення абстрактний теоретичний. Процес мислення безперервний, висновки «виношує» Характер мислення конкретний практичний. Процес мислення дискретний, висновки вибудовують «крок за кроком»
Пріоритетний метод – пошук прихованого змісту. Об’єкт обробки – прогнози. Життєва позиція – «поживемо - побачимо» Пріоритетний метод – пошук застосування на практиці. Об’єкт обробки – дані, що є в наявності. Життєва позиція – «тут і тепер»
Більша ефективність в незвичному і незрозумілому. Надають перевагу вивченню нового, люблять освоювати нові професії Більша ефективність у тому, що перевірено і надійно. Надають перевагу вдосконаленню знайомого, люблять відточувати майстерність
Легкі на підйом. В незнайомій ситуації цінують можливість освоювати щось нове. В рутинній ситуації втрачають інтерес Усидливі. В рутинній ситуації знаходять можливість відточувати майстерність. В незнайомій ситуації прагнуть відшукати для опори щось відоме
Мова відзначається фігуральністю, багата на метафори і аналогії Мова відзначається точністю висловів, детальністю описів

Представники

Інтуїти Сенсорики
Дон Кіхот (ІЛЕ) Дюма (СЕІ)
Робесп'єр (ЛІІ) Гюго (ЕСЕ)
Гамлет (ЕІЕ) Максим Горький (ЛСІ)
Єсенін (ІЕІ) Жуков (СЛЕ)
Бальзак (ІЛІ) Наполеон (СЕЕ)
Джек Лондон (ЛІЕ) Драйзер (ЕСІ)
Достоєвський (ЕІІ) Штірліц (ЛСЕ)
Гекслі (ІЕЕ) Габен (СЛІ)