Екстраверсія / Інтроверсія

«Екстраверсія / Інтроверсія» - це індивідуальна дихотомія базису Юнга. Показує, куди спрямований фокус уваги при взаємодії з оточуючим світом - або безпосередньо на ОБ’ЄКТИ (предмети, люди, відчуттях, події), або ж на СПІВВІДНОШЕННЯ об’єктів (структурні зв’язки, відносини між людьми, відмінності у відчуттях, зв’язок між подіями).
Оскільки інформація про об’єкти є більш поверхневою і швидшою в обробці, ніж інформація про співвідношення, то екстраверти інтенсивніше споживають інформацію, ніж інтроверти. Це і спричиняє ті особливості, якими прийнято описувати однойменні ознаки в психології – енерговитратну та енергоощадну установки психіки. Екстраверти при нестачі інформації здійснюють активні дії по її пошуку в зовнішньому світі. Інтроверти при нестачі інформації займаються додатковою переробкою вже накопиченої інформації, заглиблюючись в себе.

Визначення

Екстраверсія Інтроверсія
Установка свідомості, за якої пріоритет уваги людини спрямований на об’єкти зовнішнього світу та їх якості. Установка свідомості, за якої пріоритет уваги людини орієнтований на зв’язки між об’єктами, в тому числі співвідношення своїх відчуттів і об’єктів зовнішнього світу.

Характерні прояви

Екстраверти Інтроверти
Поведінка визначається зовнішньою ситуацією, об’єктивними законами. Переважаюча орієнтація на світ ззовні від себе Поведінка визначається власними установками, суб’єктивними відчуттями. Переважаюча орієнтація на свій особистий світ
Активна роль в комунікації, самі прагнуть до пошуку об’єкта, взаємодії з ним. Звертають увагу і на себе, і на інших Пасивна роль в комунікації, очікують включення в контакт, підтримують стосунки. Чекають, щоб на них звернули увагу
Активний спосіб життєдіяльності. Легше зриваються з місця, переїжджають, розлучаються Пасивний спосіб життєдіяльності. Бережуть сім’ю, компанію, місце роботи
Погляд на роботу, як на відповідальність за справу Погляд на роботу, як на обов’язок виконати доручене
У роботі воліють організовувати інших, доручити, розставити по місцях. Краще проявляють себе в колективі Воліють виконувати доручену роботу власними зусиллями. Одинацький, камерний стиль роботи
Мотивуюча сила належить об’єктам зовнішнього світу. Заряджаються енергією в спілкуванні. Потребують можливості отримувати велику кількість нових вражень Мотивуюча сила йде зсередини. Надають перевагу усамітнюванню для відновлення енергії. Потребують можливості для спокійного обмірковування отриманих вражень
Висока швидкість мислення, мовлення і рухів. Промовляють більшу кількість слів в одиницю часу. Думки формуються швидше Повільна швидкість мислення, мовлення і рухів. Промовляють меншу кількість слів в одиницю часу. Думки формуються повільніше
Мова частіше гучна, збуджена, аритмічна. Готовність відповідати на запитання відразу, іноді ще до того, як було завершено постановку запитання. Паузи проскакують рідше, короткі за тривалістю Мова приглушена, спокійна, планомірна. Схильність до попереднього обдумування відповіді, в тому числі потреба частіше робити паузи, довші за тривалістю
Розкутість рухів. Активна жестикуляція, швидша і різкіша. Велика кількість рухів в одиницю часу. Велика амплітуда, жестикуляція "від плеча" Скутість рухів. Стримана жестикуляція або відсутня. Мала кількість рухів в одиницю часу. Невелика амплітуда, жестикуляція "від ліктя"
Швидко і часто переводять погляд з об’єкту на об’єкт. Повертають голову вслід за поглядом Повільно і рідко переводять погляд з об’єкту на об’єкт. Переводять погляд не повертаючи голови (дивляться скоса)
Сидять, нахилившись уперед, немов би зайняли передстартову позицію, готовність «зриватися з місця» і миттєво набирати швидкість Сидять, немов вдавлені в спинку стільця. З такої пози неможливо швидко встати і продовжити рух. Навіть при поспіху виглядають більш неквапливими

Представники

Екстраверти Інтроверти
Дон Кіхот (ІЛЕ) Дюма (СЕІ)
Гюго (ЕСЕ) Робесп'єр (ЛІІ)
Гамлет (ЕІЕ) Максим Горький (ЛСІ)
Жуков (СЛЕ) Єсенін (ІЕІ)
Наполеон (СЕЕ) Бальзак (ІЛІ)
Джек Лондон (ЛІЕ) Драйзер (ЕСІ)
Штірліц (ЛСЕ) Достоєвський (ЕІІ)
Гекслі (ІЕЕ) Габен (СЛІ)