ЛСІ – загальний психологічний портрет (Вайсбанд)

1. Вміє розумно і точно вибрати кращу з наявних систем, підходів, виявляючи безкомпромісність, що доходить до впертості, бореться за її впровадження. Категорично заперечує все, що нічого до неї не додає, доводить цю систему до ідеального стану. Дуже надійний в її здійсненні, навіть якщо її основний принцип – мінливість, уникає експромтів, старанно готується до доповіді, виступу, будь-якої відповідальної справи.

2. Ніколи не впадає в розпач і не підвладний ілюзіям, завжди однаково рівний, спокійний, логічний. Людина скромна, не схильна до фантазій і в інших не любить інтелектуальної зарозумілості та маніловщини. Надає значення дрібницям, уміє їх узагальнювати й робити висновки. Застерігає від спрощеного пояснення законів буття факторами суто загальними, інтегральними, що не беруть до уваги людський фактор, окрему особу.

3. Схильний до глибокого дослідження вузьких проблем, старанно встановлює їх зв’язок з раніше вивченим, уміє вислухати співрозмовника і навіть з уривчастих відомостей зрозуміти суть викладеного. Відчуває стан співрозмовника, нерідко здатен відчути одразу двох. Висока норма самотності, мало читає, багато розмірковує – це його улюблений стан. Знанням завжди знаходить практичне використання; тим, хто не вміє досконало зрозуміти ситуацію, його вчинки здаються парадоксальними і непередбачуваними; бачить вихід там, де інші його не помічають.

4. Досить замкнутий і потайливий, не любить бути центром уваги, у спілкуванні чуйний і не нав’язливий, водночас відчуває потребу у слухачах. Своєю цілеспрямованістю у впровадженні власної системи захоплює людей. Якщо він щось бачить точно, а інші – неточно, впадає в агресію. Впертий і безкомпромісний; як керівник, схильний до закручування гайок. Тактовний, відчуває людей, але ставиться до них, як до інструментів; особисті якості, симпатії і антипатії при цьому не відволікають – важливі результати. Етику підпорядковує логіці.

5. Витривалий і невередливий, не марнує часу на побут, вважає за краще приховати свої відчуття – голод, утому, біль, страх (щоб не травмувати матір, хвора дитина не стогне). Працює спокійно, впевнено і систематично, без падінь і злетів.

6. Уподобання не приховує, іноді навіть здається, що спеціально їх демонструє. Не пропускає непоміченою жодну особу протилежної статі. Про почуття оточуючих судить лише з їх зовнішніх виявів – як дивиться, як розмовляє з ним партнер – тому досить легко може помилитися і своє бажання бути коханим сприйняти за почуття партнера. Знає про це, тому недовірливий і підозрілий.

7. Як правило, честолюбний, прагне зайняти певне місце. становище в суспільстві, в посадовій ієрархії. Цьому нерідко заважає його замкнутість, сором’язливість. Приймає близько до серця як подяку, так і догану, напружено переживає невдачу та зовні воліє цього не виявляти. Маючи гостре почуття справедливості, вимогливий до себе й до інших. Його уподобання – постійні і глибокі, хоча й малочисельні. Не терпить фамільярності, важко переносить агресивно-глумливих людей, хоча у суперечку з ними не вступає. Не любить, коли до нього звертаються з проханнями через сторонніх людей, а не безпосередньо – для нього це вияв неповаги.

8. В суперечці його дратують мовчазні, для нього важлива інформація, якщо її немає – виникає підозра, нерідко від нього можна почути: “Чому ти мені нічого не кажеш?”. Потребує того, щоб йому допомогли розподілити час, створили емоційний настрій для роботи, іноді перед відповідальним виступом йому необхідно послухати певну музику.

9. Винятково винахідливий у вигадуванні нових форм об’єктів, може бути добрим художником, ремісником, дизайнером, законодавцем мод. Любить робити подарунки, але не “ювілейні” (тобто такі, що роблять за обов’язком). Турбується, щоб у його партнера були всі потрібні речі, вдягається дуже скромно, логічно, а от партнера прагне вдягнути підкреслено елегантно і навіть розкішно, зробити помітним… і користуватися як своєрідним прикриттям для власної інтровертності.

10. Схильний створювати на певній території замкнутий світ особистих речей, де кожний предмет має своє місце. Не любить, коли хтось втручається у цей світ, наприклад, перекладає речі, оскільки через це порушується гармонія. Вдома у нього, як правило, цілковитий порядок, одяг дуже суворо розподіляє на звичайний та вихідний; хліб або ковбаса, нарізані абияк, його дратують.

11. Мислення дуже логічне, послідовне – виступаючи, ставить перед аудиторією запитання і сам на них відповідає, оцінює все спостережуване різнобічно і в кількосному вираженні. На його думку, кожна людина сповідує якусь систему поглядів, якщо вона не збігається з його власною – ставиться до людини несхвально, часто виявляє педантизм.

© І.Онуфрієнко (Вайсбанд), Соціоніка//”Наука і суспільство”, 1990, NNo 1-5.