ЕСЕ – опис по функціях (Панченко)

Найсильніша, програмна функція – етика емоцій, робить цей тип володарем яскравого, надзвичайно емоційного внутрішнього світу, що обумовлює його головне призначення – створення та підтримку високого емоційного тонусу колективу.

Творча функція – сенсорика відчуттів робить цей тип творцем комфортно-естетичного оточення, приємної сенсорної наповненості сьогоднішнього дня для себе і оточуючих. Привітний, гостинний, запасливий господар.

Третя функція – логіка дії, періодично штовхає Гюго на демонстрацію своєї підвищеної діловитості, зайнятості, розумності дій і вчинків. Рольове прагнення бути компетентним у своїй роботі змушує цей тип сумніватися в досить високому рівні своєї кваліфікації, що спонукає його до постійних спеціалізацій, удосконалень, перепідготовки.

Больовою точкою є інтуїція часу, внаслідок чого вкрай болісно переносить справедливі по суті докори в несвоєчасності, поспішності або запізненнях, поганій орієнтації в історичному і реальному часі.

Навіюваний за логікою відносин. Виходячи з цього, схильний вірити і легко програмується людьми, які вміють висловлювати свої думки і діють в суворій логіко-аналітичній схемі.

Шоста функція – інтуїція можливостей. Внаслідок цього реально потребує розкритті горизонтів майбутнього, де б він знайшов застосування своїм сильним функціям.

Сьома функція – етика відносин. Будучи по суті людиною незаздрісною і незлобливою, спокійно переносить розвиток різних відносин в групі, але тільки до тих пір, поки вони не вступають в протиріччя з його етичними принципами. У цих випадках він здатний досить різко, подібно Драйзеру, засуджувати таку поведінку оточуючих. Але робить це не настільки послідовно, непримиренно і методично, як Драйзер.

Восьма функція – вольова сенсорика. Лежить глибоко в підсвідомості. Дає м’які, ненав’язливі поради оточуючим по реалізації вольових проявів з метою збереження етико-емоційного клімату колективу.

©Панченко А.Л. “Алгоритм розвиваючого валеологічного рефреймінгу”, Алтай, 1992р.