ІЛЕ – опис по функціях (Панченко)

На першому місці у формулі цього типу стоїть інтуїція можливостей. Ця найсильніша, програмна функція дозволяє Дон-Кіхоту швидко схоплювати суть ідеї, справи, підприємства і бачити перспективу їх розвитку. Живе в майбутньому, при цьому бачить його в “рожевому” кольорі. Схильний до генерування абстрактно-теоретичних ідей.

Друга, творча функція – логіка відносин дає йому можливість вибудовувати свої дії і вчинки логічно, для досягнення власних (часто глобальних) ідей.

Третьою, рольовою функцією є вольова сенсорика, яка обумовлює здатність до періодичних “вольових спалахів”. Любить робити спроби до того, щоб люди бачили в ньому вольову, цілеспрямовану людину.

Четвертою, больовою точкою є етика відносин. Внаслідок цього “ворогом” типу є людина, яка показує, що Дон-Кіхот слабо розбирається у відносинах між людьми. Це та правда, яку Дон не прощає. Зайве ідеалізує людей, їх ставлення до нього і важко переживає “прозріння”.

П’ята, сугестивна функція – сенсорика відчуттів, робить цей тип надзвичайно навіюваним і керованим з питань, які пов’язані з комфортом, гармонією, естетикою і кінестетичними (в тому числі нюховими і смаковими) відчуттями.

Шоста функція – етика емоцій. Внаслідок цього потребує того, щоб оточуючі забезпечували його позитивними емоціями. Тільки це заряджає його ентузіазмом, спонукає до діяльності. Саме за допомогою цієї функції оцінює навколишній світ, явище або людину.

Сьома функція – інтуїція часу – елемент потужний, але не творчий. Його слід навантажувати важкими, але нестандартними завданнями. Даний елемент спокійно сприймає критику, але конструктивну. В питаннях, які пов’язані з поняттями своєчасність – несвоєчасність, ідеями консолідуючими групу може погоджуватися з оточуючими, але лише до того часу, поки вони не входять в протиріччя з його поглядами щодо перспектив розвитку його справ.

Восьма функція – логіка дії, кваліфіковано виконана робота, чітке знання програми сьогоднішніх дій, спрямованих на досягнення результатів. По цій функції дотримується інтересів дуала, дає необразливі поради, щоб запобігти сильніших ударів з боку інших.

©Панченко А.Л. “Алгоритм розвиваючого валеологічного рефреймінгу”, Алтай, 1992р.