ІЛЕ – загальний психологічний портрет (Гуленко)

Зовнішні ознаки

Із зовнішніх ознак насамперед звертає на себе увагу фігура і постава. Фігура – довга і худа. Частини тіла теж витягнуті. Особливо це виявляється в довжині ніг і пальців на руках. Якщо в типі посилений логічний компонент, то ця особливість виражається не так яскраво. ІЛЕ відрізняється характерною сутулою поставою з прогином верхньої частини корпуса вперед на манер латинської букви “S”. Однак голова при цьому вперед не нахиляється. У ІЛЕ часто зустрічаються виступаючі або витягнуті носи, які звертають на себе увагу. Часом навіть створюється враження, що він принюхується до чогось. Під час бесіди любить вертіти що-небудь у руках, наприклад, ручку, часто ламає цей предмет. Під час ходьби або коли захоплено розповідає про що-небудь, жестикулює і розмахує руками, як млин крилами. Якщо в ІЛЕ посилений інтуїтивний компонент, зовнішні ознаки трохи інші. Для нього характерне скошене підборіддя, що плавно переходить у шию, а також виступаюча уперед верхня щелепа. Інтуїтивний підтип ІЛЕ набагато менш швидкий у рухах у порівнянні з логічним. Очі ІЛЕ дуже розмиті, дивляться як крізь туман, погано зауважуючи те, що відбувається навколо. Вони дуже холодні, зовсім позбавлені емоційності, пристрасті. Щодо одягу варто сказати, що в зв’язку з особливостями фігури ІЛЕ, одяг майже завжди сидить на ньому погано: провисає, сповзає, відриваються ґудзики і т.д. Це виявляється тим яскравіше, чим більше посилений у нього інтуїтивний компонент

Манера спілкування

ІЛЕ не вміє тримати правильну дистанцію в спілкуванні протягом тривалого часу. То дружелюбний з людиною, то, навпаки, ворожий до нього, показує погане ставлення. Зовсім не розбирається у ставленні людей до себе. Тому часто помиляється у своїх знайомствах. У спілкуванні поводиться часто безцеремонно; може нетактовно втрутитися в розмову, любить усе розглядати, не звертаючи уваги на реакцію людей. Ніколи не визнає свою провину. Навіть якщо формально перепрошує, то все рівно продовжує поводитися по-старому. Висуває плани, які далеко йдуть, часто нереальні в даних умовах. Через якийсь час забуває їх і пропонує щось зовсім інше, майже ніяк логічно не зв’язане з попереднім, але не менш грандіозне. До минулих досягнень відноситься зневажливо. Цікавиться і розповідає про все незвичайне з будь-яких областей. Його залучають усі самі нові теорії: екстрасенси, йоги, біополе, НЛО – усе те, що не можна пояснити з погляду логіки і здорового глузду. Логічно пояснити свої ідеї не може, вони в нього завжди інтуїтивні, розпливчасті. Більшість людей у них не може розібратися, просто вірять або не вірять. Любить давати поради, як виплутатися з якої-небудь скрутної ситуації. Пропонує при цьому дуже радикальні рішення

Особливості поведінки

Головна особливість його поводження, по якій із упевненістю можна припустити приналежність до даного соціотипу, – це велика неуважність. ІЛЕ схильний залишати предмети там, де ними користувався. Дрібні предмети раз у раз втрачає. На робочому місці й в особистих речах у нього часто безладдя. Забуває, що в нього вже зроблено, а чого ще немає. Незважаючи на це, уміє виявити необхідну спритність, кмітливість у повсякденних справах, витягаючи з усього яку-небудь, нехай навіть невелику користь. Ця діяльність часом схожа на комбинаторство в дусі Остапа Бендера, через що його можуть вважати хитрим і вивертким. В інтуїтивного підтипу ця якість виражена набагато менше. Багато справ відразу й у швидкому темпі робити не вміє. Відтягає виконання нецікавої роботи до останнього. Перебування в цейтноті його дуже підхльостує: усі справи, що накопичилися, устигає зробити за короткий час, хоча якість роботи через це страждає. Інша істотна особливість у його поводженні – здатність до мобілізації своїх можливостей в екстремальних ситуаціях. Якщо на нього роблять вольовий тиск, відразу переходить у контратаку. Причому відповідна реакція може бути сильніша. У таких ситуаціях може іноді дійти до рукоприкладства. Ще одна особливість, що яскраво характеризує даний соціотип, – привнесення в будь-яку справу, якою практично займається, елементу хаоса, розвала, заперечення. Особливо яскраво це видно на тлі устояних колективів із суворою дисципліною. Це в нього виходить творчо: руйнуючи, він творить. Довкола нього часто починають групуватися прихильники його далекоглядних інтуїтивних ідей. У крайніх випадках ця тенденція може проявитися у виді дійсної “атаки на млини” – щось у виді відкритого виклику усім при явній відсутності шансів на успіх. Саме ця якість підштовхнула депутата Оболенського висунути власну кандидатуру на посаду Голови Верховної Ради, що шокувало зал засідань.

Рекомендації

Вашою сильною стороною, безумовно, є добре розвинуте пізнавальне мислення. Вам у голову часто приходять цікаві, перспективні ідеї. Ви вмієте проникнути розумом у глиб подій і передбачити перспективу їхнього розвитку. Ваша розвинута інтуїція допомагає Вам у виборі правильних рішень. Ви здатні заглянути в саму суть речей і явищ. Ви багато читаєте і цікавитеся всім новим, незвичайним. Однак у цьому криється небезпека “розпотрошити” свої сили, втратити основний інтерес, що визначає Вас як особистість.

Інструментом для реалізації Ваших інтуїтивних ідей і здогадів служить логіка. Ви прагнете логічно обґрунтувати свої ідеї і переконати тим самим оточуючих людей у їхній правильності. Завдяки цій якості навколо Вас поєднуються Ваші однодумці. Ви – ворог усього відсталого і застарілого. У цьому таїться небезпека стати на позицію тотального нігілізму.

Ваша основна проблема – це невміння правильно розібратися у відносинах між людьми. Особливо важко для Вас – усвідомити щире відношення до Вас оточуючих.

Після того як Ви інтуїтивно розібралися в людині, вона стає Вам нецікавою. Ви не знаєте, що з нею робити далі. Це може настроїти його проти Вас. Ви також не бачите своїх щирих недоброзичливців. Не поспішаєте робити висновки щодо оцінки оточуючих Вас людей
Намагайтеся визначитися в цьому питанні. Вам важко даються стабільні гарні відносини з близькими. Ви можете ненавмисно виявити безтактність, порушити устояну гармонію відносин.

Стримуйте негайну реакцію на той або інший учинок близької людини. Вам корисні також наступні рекомендації. Не захоплюйтеся зайвим демократизмом, що може непомітно для Вас перейти у фамільярність. Це може сприяти підривові Вашого авторитету серед людей
Виявляйте у своєму поводженні більше такту, щоб не шокувати людей своєю відвертістю і прямолінійністю. Цим Ви можете нажити недоброзичливців, навіть самі того не бажаючи. Ще одна з Ваших проблем – це невміння бути постійно зібраним, слабка самодисципліна. Через це Ви запускаєте свої повсякденні справи, наслідком чого є зрив намічених заходів або встановленого графіка роботи. Робіть усі вчасно.

Якщо Ви є начальником, то зверніть увагу на те, щоб не скачуватися до волюнтаризму. Уникайте необґрунтованого посилення тиску на співробітників, не перегинайте ціпок у вимогливості і вольовому натиску. Така неадекватна реакція може Вас поставити в смішне положення. Переключайте свою потенційну вольову енергію на заняття спортом, щоб давати їй вихід. Це підвищить Ваш життєвий тонус, виробить витримку. Ви станете більш зібраним, дисциплінованим

© Гуленко В.В., Молодців А.В. – Введення в соционику