Архів категорії: Типування за почерком

Чи може кухарка керувати державою або чи були шанси у В.Ющенка?

Декілька десятків останніх років вітчизняна «еліта» вперто намагається втілити в життя доктрину Леніна про те, що «кухарка повинна вміти управляти державою». І що ж, керують сучасні кухарі і кухарки, залишаючи після себе руїну. Простежується повне нерозуміння й ігнорування зарубіжного досвіду в кадрових питаннях, спроба звести цю достатньо складну, але дуже добре відпрацьовану в розвинутих країнах систему підбору кадрів до «детекторів брехні», коефіцієнтів інтелекту, тощо, абсолютно не розуміючи при цьому суті термінів і принципів роботи приладів. Продовжувати читання Чи може кухарка керувати державою або чи були шанси у В.Ющенка?

Визначення соціотипу особи за почерком

Першою серйозною спробою строго наукового експериментального дослідження зв’язку графологічних ознак почерку з певними психологічними характеристиками особи, яка виконала рукописний текст, являється робота В. Таланова «Социотипы и графологические признаки почерка». Але при всій повазі до академічного підходу до вирішення проблеми автором були допущені, на мою думку, декілька концептуальних помилок, а саме (я аналізую тільки одну з розглядуваних ним загальних характеристик почерку – нахил): Продовжувати читання Визначення соціотипу особи за почерком

Визначення темпераменту особи за почерком

Цікаву методику визначення темпераменту особи по почерку запропоновано в роботі Г.А.Мусаев, О.А.Дышин «О разработке методики идентификации по почерку темперамента личности»). В ній визначені характерні особливості будови почерку для пар «екстраверт-інтроверт» та «невротик – психотик».
Продовжувати читання Визначення темпераменту особи за почерком

Наукові основи дослідження почерку

Судове почеркознавство, являючись розділом науки криміналістики, вивчає закономірності формування, функціонування почерку та розробляє на їх основі методи його дослідження в цілях ідентифікації виконавця(автора) рукопису.
Продовжувати читання Наукові основи дослідження почерку

Про можливість використання почерку для встановлення психологічного типу

Ефективність існуючих технологій визначення типу особи та перспективи використання почерку для дослідження психологічних характеристик особи.

Існуючі технології визначення типу особи поділяються на наступні категорії:
Продовжувати читання Про можливість використання почерку для встановлення психологічного типу