Аспектоніка

Цей розділ розповідає, яким чином вся інформація, що обробляється нашою психікою, поділяється на типи. Такий поділ здійснюється на основі того, який набір механізмів потрібен психіці для обробки інформації. Іншими словами, аспектоніка – це розділ, який розказує, які бувають психічні здібності людини (а разом з тим і типи іформації, якими ці здібності оперують). Для позначення цих типів інформації використовується термін “інформаційний аспект”.

Предмет дослідження:

Інформаційний потік, як система з 8 аспектів

Елемент типології:

Інформаційний аспект (тип інформації)

Дихотомічні ознаки:

7 ознак (3 базисних і 4 додаткових)

Малі групи (тетратомії):

7 малих груп, найвідоміші серед яких:
• Макроаспекти (Юнгівські психічні функції)