Соціонічні темпераменти (за Гуленко)

Соціонічний темперамент характеризує інтенсивність енергообміну з навколишнім середовищем, а також зміну інтенсивності в часі. Темпераментом моделюється інтенсивність енергообміну як соціонічних типів, так і психічних функцій, хоча і зі своїми особливостями. Далі в питанні мова піде про прояв темпераментів на рівні соціотипу.

Найвиразніше темперамент можна спостерігати на близькій дистанції на фізичному (побут, повсякденна взаємодія) і психологічному (неформальне спілкування) рівнях комунікативного простору.

Темперамент моделюється комбінацією трьох попарно-ортогональних дихотомій:

1) екстраверсія-інтроверсія, відповідає активній, енерговитратній поведінці і протилежній їй пасивній, енергоекономній;
2) статика-динаміка, відповідає врівноваженості-неврівноваженості поведінки, а також швидкому-повільного прискоренню і уповільненню в обраному (лінійному) напрямку;
3) раціональність-ірраціональність, відповідає впертості, збереженню обраного напрямку дій – гнучкості, зміні напрямку.

Всього виділяють чотири темпераменти, розглянемо їх прояви в поведінці носіїв відповідних темпераментів.

  • Лінійно-напористий (ЛН)
  • Гнучко-разворотливости (ГР)
  • Врівноважено-стабільний (ВС)
  • Сприйнятливо-адаптивний (СА)

За зменшенням середньої енергійності темпераменти розподіляються наступним чином:
ЛН > ГР > ВС > СА, по піковому рівню (максимуму на короткому інтервалі часу) енергії трохи інакше ЛН > ГР > СА > ВС.

Для наочності темпераменти можуть бути зображені так, як показано на малюнку.

З урахуванням певної специфіки темпераментами характеризуються не тільки соціотипи, а й психічні функції. Лінійно-напористими вважаються функції P (ЧЛ) і E (ЧЕ), гнучко-разворотливими – F (ЧС) і I (ЧІ), врівноважено-стабільними – L (БЛ) і R (БЕ), а сприйнятливо-адаптивними S (БС) і T (БІ).

© В.Гуленко. Джерело інформації: https://socioniks.net/article/?id=153