Екстраверсія-Інтроверсія: невербальні ознаки

Екстраверсія

Інтроверсія

Висока швидкість мислення, мовлення і рухів. Промовляють більшу кількість слів в одиницю часу. Думки формуються швидше Низька швидкість мислення, мовлення і рухів. Промовляють меншу кількість слів в одиницю часу. Думки формуються повільніше
Мова частіше гучна, збуджена, аритмічна Мова частіше тиха, спокійна, планомірна
Готовність відповідати відразу, іноді ще до того, як було завершено постановку запитання Схильність до попереднього обдумування відповіді
Паузи в мові проскакують рідше, короткі за тривалістю Потреба частіше робити паузи для обдумування, довгі за тривалістю
Розкутість рухів. Активна жестикуляція, швидка і різкіша Скутість рухів. Стримана жестикуляція або відсутня
Велика кількість рухів в одиницю часу Мала кількість рухів в одиницю часу
Велика амплітуда рухів, жестикуляція «від плеча» Невелика амплітуда рухів, жестикуляція «від ліктя»
Швидко і часто переводять погляд з об’єкту на об’єкт. Повертають голову вслід за поглядом Повільно і рідко переводять погляд з об’єкту на об’єкт. Переводять погляд, не повертаючи голови (дивляться скоса)
Сидять, нахилившись уперед, немов би зайняли передстартову позицію, готовність «зриватися з місця» і миттєво набирати швидкість Сидять, немов вдавлені в спинку стільця. З такої пози неможливо швидко встати і продовжити рух. Навіть при поспіху виглядають більш неквапливими