Визначення соціотипу особи за почерком

Першою серйозною спробою строго наукового експериментального дослідження зв’язку графологічних ознак почерку з певними психологічними характеристиками особи, яка виконала рукописний текст, являється робота В. Таланова «Социотипы и графологические признаки почерка». Але при всій повазі до академічного підходу до вирішення проблеми автором були допущені, на мою думку, декілька концептуальних помилок, а саме (я аналізую тільки одну з розглядуваних ним загальних характеристик почерку – нахил):

– вельми сумнівним представляється сам спосіб вивчення почерку по самозвіті респондентів, які не володіють спеціальними знаннями в області почеркознавства, особливо якщо графологічна характеристика не має чітких кількісних характеристик. (для такої кількісної загальної характеристики почерку як його нахил встановлена наступна градація: до 45 (гранично вправо); 45-54 (вище середнього вправо); 55-64 (середньо вправо); 65-74 (м’яко вправо); 75-90 (прямо); Вліво).

Важко повірити, що незацікавлена особа ретельно виконає таку доволі просту, але разом з тим втомливу операцію.

– вельми невдало вибрана графологічне трактування нахилу почерку: при всій повазі до праць Зуєва-Інсарова вважаю не зайвим відмітити, що існують інші графологічні характеристики ступеню нахилу почерку, крім відмічених В. Талановим в своїй статті.

Зокрема:
– Чутливість – почерк похилений, і чим сильніша чутливість, тим більший нахил. (Моргенштерн).
– Сильний нахил вправо – почуття (емоції) дуже близькі до поверхні. (British Institute of Graphologist).
– Почерк із сильним нахилом вправо свідчить про постійну присутність емоційної напруженості. Власники подібного почерку дуже гостро реагують як на зовнішні, так і на внутрішні подразники, тому їм буває достатньо складно зберегти незворушність та об’єктивність. («Практическая графология: как узнать характер человека по почерку». Составитель: Е. Л. Исаева).

Можна привести ще цілий ряд подібних висловлювань.

– звідси ж випливає невдала (я не кажу неправильна) оцінка результатів.

Виходячи з наведених вище графологічних оцінок нахилу почерку мені представляється цілком логічним ув’язати нахил почерку з порогом збудження в сенсорній сфері. Тобто, виходячи з роботи самого ж В. Таланова «Содержательное наполнение и физиологическая интерпретация соц. признаков» можна зробити припущення, що середній і нижчий середнього нахилу почерк буде відповідати ознаці «безпечність» (сенсорним інтровертам та інтуїтивним екстравертам), а нахил в протилежну сторону від середнього – ознаці «передбачливість» (інтуїтивним інтровертам і сенсорним екстравертам).

Оскільки дане припущення навряд чи буде сприйнято однозначно, зупинимося на ньому більш детально та попробуємо проілюструвати. Для прикладу візьмемо ознаку «передбачливість»:

Для початку подивимося як пишуть відомі діячі науки та мистецтва з інтровертною установкою (див. ілюстрації). Нагадаю, що вертність визначаємо за методикою Г.А.Мусаев, О.А.Дышин «О разработке методики идентификации по почерку темперамента личности») або ж (і) визначаємо темперамент і дальше за В. Гуленко (див. «Соціоніка в школі»):
– флегматик – раціональний інтроверт
– меланхолік – ірраціональний інтроверт
– сангвінік – ірраціональний екстраверт
– холерик – раціональний екстраверт

Якщо наш вибір графологічної ознаки для ознаки Рейніна «передбачливість» правильний, то очевидно, що всі нижче наведені рукописні тексти виконані інтуїтами. Непрямими доказами цього служить наступне:
1. Кути нахилу почерку інтуїтивних інтровертів є більшими, ніж у сенсорних екстравертів, оскільки поріг чутливості інтуїтів набагато вищий (для порівняння в ілюстраціях останнім є зразок почерку сенсорного екстраверта).
2. Інтуїтивні типи – це люди з творчою фантазією та розвинутою уявою. За словами В. Гуленка «Міркуючи про ознаки сенсорності – інтуїтивності в інтелекті людини, не можна не торкнутися проблеми творчості. Є два принципово відмінних один від одного види творчості. Перша область – це мистецтво і наука. Тут панують інтуїтивні, і сенсорикам до них не дотягнутися. Друга область – це народна творчість (пісні і танці) і прикладне мистецтво, а також спорт. Тут переважають сенсорики, а інтуїтивні “прориви” недоречні». Тобто, можна сміливо припустити, що більшість осіб, які досягли значних загальновизнаних результатів в мистецтві та науці будуть саме інтуїтами».

Надмірно не покладаючись на свої передбачення спробуємо знайти графологічні ознаки почерку для цієї (інтуїція) та інших ознак Рейніна.

Обмежемося константацією, що алгоритм вибору аналогічний і випустивши громіздке і не зовсім цікаве співставлення графологічних та психологічних ознак наведемо кінцевий результат.

Отже, для визначення:
1. «інтуїції – сенсорики» використано наступні характеристики почерку:
– розгін почерку – відношення ширини рядкових букв до їх висоти
– вертикальне положення крапки над «і» – відношення висоти розташування точки до висоти рядкового елементу.
Вказані характеристики почерку в графологічному смислі взаємозв’язані, їх великі числові значення відповідають «інтуїту», маленькі – «сенсорику».
2. «емотивізму – конструктивізму» – ширина підлінійкових петель букв. Широкі відповідають емотивістам, вузькі-конструктивістам.
3. «інтроверт – екстраверт» (див. статтю «Методика визначення темпераменту за почерком»).
4. «логіка – етика» – переважаюча форма рухів при виконанні знаків. Кутова відповідає логікам, дугова – етикам.
5. «раціональність – ірраціональність» – за В. Гуленко (див. «Соціоніка в школі»):
– флегматик – раціональний інтроверт
– меланхолік – ірраціональний інтроверт
– сангвінік – ірраціональний екстраверт
– холерик – раціональний екстраверт
6. «тактик – стратег» – компактний підпис-тактик, розмашистий-стратег.

Перевіримо наведені викладки на прикладі почерку В. Ющенка. Як вже було встановлено, вказана особа володіє флегматичним темпераментом, тобто за В. Гуленком це «раціональний інтроверт». Для перестраховки при бажанні визначимо вертність й по іншій методиці:

Для «ідеального інтроверта» характерні:

1 проста будова почерку +
2 дугова форма з’єднання і п-подібна циклічність +
3 Рівномірні
– темп +
– ритм +
– зв’язність +
– віддалі між рядками +
– розділовими знаками 0
4 велика або середня зв’язність
5 мала віддаль між рядками 0
6 мала віддаль між словами +

По нахилу почерку визначаємо ознаку «передбачливість» (відповідає інтуїтивним інтровертам і сенсорним екстравертам). Додатково, для перевірки визначаємо ознаку «інтуїція». Параметри рядкових букв:
аср/hср=1.1 (а – ширина букв, h – висота)

Розподіл значень розгону:
Малий (0-0.5 вкл.) – 1
Середній (0.5-0.8 вкл.) – 0
Великий (>0.8) – 12

Вертикальне положення точки над «і»:
Низько (0-0.5 вкл.) – 2
Середньо (0.5-0.8 вкл.) – 4
Високо (>0.8) – 4

Згідно нашого припущення це відповідає ознаці «інтуїт» і підтверджує ознаку «передбачливість».
Переважаюча форма рухів при виконанні знаків дугова – «етик».
Ширина підлінійкових петель букв вузька – «конструктивізм». Підпис розмашистий – «стратег».

Для досліджуваної особи встановлені наступні ознаки Рейніна:
– інтроверсія
– інтуїція
– емоції
– раціональність
– передбачливість
– стратегія
– конструктивізм
– розсудливість

Використовуємо калькулятор Рейніна встановлюємо, що соціонічний тип В. Ющенка – ЕІІ. При цьому не слід надавати надмірного значення оцінці значимості тесту(це чисто арифметичне значення від числа встановлених ознак), а проаналізувати відмінності з найближчими по списку сусідами.

Мета, яка переслідувалася в даних дослідженнях – дати зрозумілу, доступну і безпомилкову технологію визначення соціотипу особи. Вона апробована на значному масиві рукописних текстів і збоїв не дала. Я не пропоную вірити мені на слово, а рекомендую всім зацікавленим попробувати цю методику на практиці і самостійно оцінити отримані результати. Безумовно, що людям, які не мають досвіду роботи з рукописними текстами, буде проблемно зразу ж визначити соціотип, проте, як мінімум, кожна ретельна особа може, використовуючи наведений алгоритм дій визначити, що письменник Максим Горький аж ніяк не може бути «Максимом Горьким».

Зразки почерку відомих інтуїтивних інтровертів.
Поет С. Єсенін:

Поет О. Блок:

Співак Славко Вакарчук:

Письменник М. Горький:

Письменник В. Стус:

Актор Армен Джигарханян:

Альберт Ейнштейн:

Папа Римський Іван Павло 2:

Композитор Є Крилатов:

Композитор Р. Паулс:

Співак і композитор А. Кузьменко (Скрябін):

Актор Г. Мітіч:

Композитор К.Меладзе:

Дизайнер одягу П. Карден:

Фрагмент рукописного тексту, який виконаний сенсорним екстравертом: