Оновлення нашої бази знань

Ми раді повідомити читачів, що нашу базу знань поповнено великою кількістю україномовних описів соціотипів від різних авторів. Зібрані і перекладені нами матеріали ми представили в найбільш зручній на наш погляд і структурованій формі. Тому сподіваємось, що вони служитимуть нашим читачам ефективним інструментом у вивченні соціоніки.

Інформацію про соціотипи шукаємо тут:

  Найменування соціотипу (псевдоніми)
1 Інтуїтивно-логічний екстраверт (ІЛЕ, “Дон Кіхот”, ENTP)
2 Сенсорно-етичний інтроверт (СЕІ, “Дюма”, ISFP)
3 Етико-сенсорний екстраверт (ЕСЕ, “Гюго”, ESFJ)
4 Логіко-інтуїтивний інтроверт (ЛІІ, “Робесп’єр”, INTJ)
5 Етико-інтуїтивний екстраверт (ЕІЕ, “Гамлет”, ENFJ)
6 Логіко-сенсорний інтроверт (ЛСІ, “Максим Горький”, ISTJ)
7 Сенсорно-логічний екстраверт (СЛЕ, “Жуков”, ESTP)
8 Інтуїтивно-етичний інтроверт (ІЕІ, “Єсенін”, INFP)
9 Сенсорно-етичний екстраверт (СЕЕ, “Наполеон”, ESFP)
10 Інтуїтивно-логічний інтроверт (ІЛІ, “Бальзак”, INTP)
11 Логіко-інтуїтивний екстраверт (ЛІЕ, “Джек Лондон”, ENTJ)
12 Етико-сенсорний інтроверт (ЕСІ, “Драйзер”, ISFJ)
13 Логіко-сенсорний екстраверт (ЛСЕ, “Штірліц”, ESTJ)
14 Етико-інтуїтивний інтроверт (ЕІІ, “Достоєвський”, INFJ)
15 Інтуїтивно-етичний екстраверт (ІЕЕ, “Гекслі”, ENFP)
16 Сенсорно-логічний інтроверт (СЛІ, “Габен”, ISTP)